You are currently viewing Tomasz Raczek na Kanapie Knapa

Tomasz Raczek na Kanapie Knapa

Tomasz Raczek na Kanapie Knapa opowiada o uczuciach, które towarzyszyły mu odejściu ukochanego psa Dropsika. Rozmowa dotyka bolesnego doświadczenia, ale też tabu związanego z publicznym mówieniem o uczuciach wobec śmierci zwierzęcia. Ważnym wątkiem jest także miejsce zwierząt w myśli buddyjskiej i religii katolickiej, (nie)jedzenie zwierząt. Wspominamy również filmy odrzucające perspektywę antropocentryczną.

W polskiej kulturze wydaje się, że nie przystoi zestawiać żałobę po zwierzęcym przyjacielu z tą po bliskiej osobie. Powstaniu tego odcinka towarzyszyło mi przekonanie, że może czas dopuścić w sobie myśl, że śmierć ukochanego zwierzęcia może być tak samo bolesna jak ta po człowieku. Kochamy i wspominamy naszych bliskich – kimkolwiek są.

Rozmowę można odsłuchać również jako podcast na Spotify, Google i Apple Podcasts.

Dodaj komentarz